Phát hiện nhiều sai phạm về việc sử dụng đất tại Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

Phát hiện nhiều sai phạm về việc sử dụng đất tại Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

Bất động sản 22/10/2022, 07:48

TTCP vừa ban hành thông báo KLTT việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản, thoái vốn và tái cơ cấu tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam....