Sở hữu căn nhà đầu tiên bằng dự án '3 dễ' Avatar Thu Duc

Sở hữu căn nhà đầu tiên bằng dự án '3 dễ' Avatar Thu Duc

Bất động sản 30/03/2023, 09:55

Ra mắt vào trung tuần tháng 3/2023, dự án Avatar Thu Duc đã nhanh chóng “tạo sóng” trên thị trường. Ước mơ “có nhà Sài Gòn” của giới trẻ giờ đây...