Hà Nội xử lý dứt điểm các dự án chây ì, tiếp tục vi phạm, bỏ hoang “đất vàng” trong quý 4/2022?

Hà Nội xử lý dứt điểm các dự án chây ì, tiếp tục vi phạm, bỏ hoang “đất vàng” trong quý 4/2022?

Bất động sản 11/06/2022, 14:40

Mới đây, UBND Hà Nội ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND về thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư...