Khang Điền hàng tồn kho đạt mức 12.729 tỷ đồng, nợ tài chính hơn 7.000 tỷ đồng trong quý 3/2022

Khang Điền hàng tồn kho đạt mức 12.729 tỷ đồng, nợ tài chính hơn 7.000 tỷ đồng trong quý 3/2022

Doanh nghiệp 04/11/2022, 08:42

Tính đến ngày 30/9/2022, hàng tồn kho của Khang Điền ở mức hơn 12.729 tỷ đồng, tăng 65% so với đầu năm. Giá trị hàng tồn kho hiện chiếm tới gần 60%...