Tin bất động sản ngày 17/6: Doanh nghiệp bảo hiểm không được đầu tư kinh doanh bất động sản

Tin bất động sản ngày 17/6: Doanh nghiệp bảo hiểm không được đầu tư kinh doanh bất động sản

Bất động sản 17/06/2022, 14:36

Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu rà soát vụ chuyển nhượng dự án Gold Sea; Bổ sung nhiều dự án mới cho thị trường bất động sản công nghiệp...

Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu rà soát pháp lý và thương vụ chuyển nhượng dự án Gold Sea

Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu rà soát pháp lý và thương vụ chuyển nhượng dự án Gold Sea

Bất động sản 15/06/2022, 15:55

Dự án Gold Sea được VRC chuyển nhượng cho Vũng Tàu - Sài Gòn vào cuối năm 2015. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu làm rõ việc chuyển nhượng dự án này.