Vĩnh Phúc công bố danh sách 11 dự án bị thu hồi

Vĩnh Phúc công bố danh sách 11 dự án bị thu hồi

Bất động sản 11/06/2022, 07:05

Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc vừa rà soát và công bố, công khai 11 dự án bị thu hồi, trong đó có các khu đô thị, khu nhà ở...