Dự án Luật Đất đai sửa đổi: Trọng tâm của chính sách là giá đất

Dự án Luật Đất đai sửa đổi: Trọng tâm của chính sách là giá đất

Bất động sản 02/01/2023, 20:26

Theo Ths Nguyễn Văn Đỉnh, chuyên gia pháp lý bất động sản, giá đất chính là trọng tâm của dự án Luật Đất đai sửa đổi, bởi nếu định giá đất bám sát giá...