Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư 'siêu' dự án KĐT Nam sông Đa Nhim gần 12.000 tỷ

Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư 'siêu' dự án KĐT Nam sông Đa Nhim gần 12.000 tỷ

Bất động sản 10/11/2022, 06:22

Dự án KĐT Nam sông Đa Nhim có tổng vốn đầu tư gần 12.000 tỷ đồng, Lâm Đồng đang xem xét đề xuất chủ trương đầu tư của CTCP Tập đoàn Ecopark...