Hưng Lộc Phát huy động thành công 150 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu

Hưng Lộc Phát huy động thành công 150 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu

Bất động sản 11/06/2022, 07:06

Hưng Lộc Phát vừa huy động thành công 150 tỷ đồng qua trái phiếu. Trước đó, doanh nghiệp cũng từng phát hành 3 lô trái phiếu và huy động thành công 650 tỷ đồng.