Bóng dáng Nam Á Bank đằng sau lô trái phiếu hơn 700 tỷ đồng của Sapphire Coast

Bóng dáng Nam Á Bank đằng sau lô trái phiếu hơn 700 tỷ đồng của Sapphire Coast

Tài chính - Ngân hàng 10/04/2023, 15:36

Dù mới được thành lập 22/6/2020 nhưng Công ty CP Sapphire Coast đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu SPCCH2124001 có giá trị hơn 700 tỷ đồng vào ngày 22/3/2022...