Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu làm rõ việc cho thuê đất dự án Sixsenses Hideaway Condao

Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu làm rõ việc cho thuê đất dự án Sixsenses Hideaway Condao

Bất động sản 19/09/2022, 06:31

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản liên quan đến việc nộp tiền thuê đất của dự án Sixsenses Hideaway Condao theo kết luận số 404/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ.