Dự án Tecco Felice Homes vẫn là bãi đất trống, chưa đủ điều kiện mở bán

Dự án Tecco Felice Homes vẫn là bãi đất trống, chưa đủ điều kiện mở bán

Bất động sản 19/05/2022, 13:20

Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương chưa có thông báo về việc Tecco Felice Homes đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật.