Hà Nội công khai xử lý 27 dự án bị thu hồi do chậm triển khai

Hà Nội công khai xử lý 27 dự án bị thu hồi do chậm triển khai

Bất động sản 29/12/2022, 07:07

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, ngoài 27 dự án vừa bị thu hồi, thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát, xử lý, bổ sung danh sách để đăng công khai đối với các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm theo quy định của pháp luật.