Tổng dư nợ công ty tài chính đạt hơn 220 nghìn tỷ đồng

Tổng dư nợ công ty tài chính đạt hơn 220 nghìn tỷ đồng

Tài chính - Ngân hàng 25/04/2023, 17:04

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, tính đến 31/12/2022, tổng dư nợ 16 công ty tài chính do Ngân hàng Nhà nước cấp phép đạt trên 220 nghìn tỷ đồng,...