Tin ngân hàng ngày 26/7: Nợ xấu của ABBank gần 1.790 tỷ đồng, tăng 10,7%

Tin ngân hàng ngày 26/7: Nợ xấu của ABBank gần 1.790 tỷ đồng, tăng 10,7%

Tài chính - Ngân hàng 26/07/2022, 12:38

SCB triển khai tính năng “rút vốn một phần trước hạn”; LienVietPostBank nhận giải thưởng Nhà tạo lập thị trường của VBMA năm 2021; Tổng dư nợ VIB lên tới hơn 312.562 tỷ đồng...