VCCI: Dự thảo Luật Đấu thầu sửa đổi còn nhiều quy định chung chung

VCCI: Dự thảo Luật Đấu thầu sửa đổi còn nhiều quy định chung chung

Doanh nghiệp 16/01/2023, 15:48

Góp ý cho Dự thảo Luật Đấu thầu sửa đổi, VCCI khẳng định nhiều quy định trong dự thảo Luật này còn chung chung, làm khó nhà đầu tư.