Bộ Tài chính chấn chỉnh tình trạng ‘ép’ mua bảo hiểm, ngân hàng nào chịu nhiều ảnh hưởng?

Bộ Tài chính chấn chỉnh tình trạng ‘ép’ mua bảo hiểm, ngân hàng nào chịu nhiều ảnh hưởng?

Tài chính - Ngân hàng 23/02/2023, 13:11

Nguồn thu từ hoạt động bảo hiểm đã mang lại hàng chục nghìn tỷ đồng cho các ngân hàng trong năm 2022.

Khi vay vốn ngân hàng bị ép mua bảo hiểm, hãy gọi ngay 2 đường dây nóng của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài...

Khi vay vốn ngân hàng bị ép mua bảo hiểm, hãy gọi ngay 2 đường dây nóng của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài...

Tin nóng 22/02/2023, 11:26

Các cơ quan quản lý cho biết sẽ thanh tra và xử lý nghiêm các tổ chức tín dụng và công ty bảo hiểm có hành vi ép khách hàng mua bảo hiểm khi vay...

Thanh tra tình trạng ngân hàng “ép” khách mua bảo hiểm khi gửi hoặc vay tiền

Thanh tra tình trạng ngân hàng “ép” khách mua bảo hiểm khi gửi hoặc vay tiền

Tài chính - Ngân hàng 20/02/2023, 21:51

Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động trên thị trường bảo hiểm trước tình trạng...