Topic : EVG

Tập đoàn EverLand: Triển khai loạt dự án lớn nhưng đang gặp khó về dòng tiền?

Tập đoàn EverLand: Triển khai loạt dự án lớn nhưng đang gặp khó về dòng tiền?

Bất động sản 23/06/2022, 06:15

Lợi nhuận “èo uột”, Tập đoàn Everland còn gặp khó khi dòng tiền kinh doanh và dòng tiền đầu tư liên tục âm, kế hoạch huy động vốn của doanh nghiệp cũng gặp khó...