F88 nợ hơn 4 tỷ đồng tiền bảo hiểm của gần 2200 lao động

F88 nợ hơn 4 tỷ đồng tiền bảo hiểm của gần 2200 lao động

Tài chính - Ngân hàng 15/02/2023, 16:55

Theo số liệu từ Bảo hiểm Xã hội Hà Nội, Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 hiện đang nợ bảo hiểm xã hội của gần 2.200 lao động với số tiền hơn 4 tỷ...