SeABank bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc người nước ngoài

SeABank bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc người nước ngoài

Tài chính - Ngân hàng 07/06/2022, 15:32

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á đã ban hành nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Faussier Loic Michel Marc giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Cao cấp của SeABank