Topic : For Explorer

Hơn 300.000 xe For Explorer phải triệu hồi do lỗi hiển thị camera lùi

Hơn 300.000 xe For Explorer phải triệu hồi do lỗi hiển thị camera lùi

Xe và Công nghệ 22/05/2023, 12:33

Sẽ có tổng cộng có 311.453 chiếc Ford Explorer bị triệu hồi tại thị trường Mỹ lần này, thuộc đời 2020 - 2023, và được sản xuất từ ngày 19 10 2018 đến 2 5 2023.