Cuối năm, loạt doanh nghiệp bảo hiểm biến động nhân sự cấp cao

Cuối năm, loạt doanh nghiệp bảo hiểm biến động nhân sự cấp cao

Doanh nghiệp 18/11/2022, 06:50

Trước biến động của thị trường, loạt doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục chứng kiến sự biến động nhân sự cấp cao vào những tháng cuối năm.