Topic : GDP bình quân

GDP bình quân (PPP) Việt Nam hiện nhảy lên vị trí thứ mấy thế giới khi từng đứng thứ 141/161?

GDP bình quân (PPP) Việt Nam hiện nhảy lên vị trí thứ mấy thế giới khi từng đứng thứ 141/161?

Tin nóng 27/12/2022, 13:35

Năm 1990, GDP bình quân theo sức mua tương đương (PPP) của Việt nam đạt khoảng 1.151 USD, xếp thứ 141/161 trên thế giới.