Topic : giá bán gas

Giá gas trong nước quay đầu tăng sau 6 tháng liên tiếp giảm

Giá gas trong nước quay đầu tăng sau 6 tháng liên tiếp giảm

Hàng hoá - Tiêu dùng 01/11/2022, 17:14

Sau 6 tháng liên tiếp giảm, giá gas bán lẻ hôm nay quay đầu tăng do biến động của giá gas thế giới và biến động tỷ giá.