Báo Nhật: Chuyên gia dự báo giá nhà phân khúc cao cấp ở Việt Nam có thể giảm hơn 10% năm 2023

Báo Nhật: Chuyên gia dự báo giá nhà phân khúc cao cấp ở Việt Nam có thể giảm hơn 10% năm 2023

Bất động sản 24/02/2023, 15:32

Giá bất động sản cao cấp tại Việt Nam có thể sẽ giảm trong năm nay, khi các nhà đầu cơ bất động sản phải xoay xở với chi phí thế chấp cao hơn...