Phân tích diễn biến giá dầu tuần qua

Phân tích diễn biến giá dầu tuần qua

Hàng hoá - Tiêu dùng 25/12/2022, 19:55

Vào hôm 23/12, với lời đe dọa cắt giảm sản lượng dầu của Nga và những gián đoạn phát sinh từ cơn bão tuyết đang quét qua Mỹ, giá dầu đã tăng mạnh.