Giá heo hơi hôm nay 21/3: Biến động nhẹ ở 3 miền

Giá heo hơi hôm nay 21/3: Biến động nhẹ ở 3 miền

Hàng hoá - Tiêu dùng 21/03/2023, 09:25

Giá heo hơi hôm nay 21/3 biến động trái chiều 1.000 đồng/kg ở 3 miền.

Giá heo hơi hôm nay 15/3: Không thay đổi ở ba miền

Giá heo hơi hôm nay 15/3: Không thay đổi ở ba miền

Hàng hoá - Tiêu dùng 15/03/2023, 09:40

Giá heo hơi hôm nay 15/3 đi ngang trên cả nước.

Giá heo hơi hôm nay 27/2: Đi ngang trên diện rộng

Giá heo hơi hôm nay 27/2: Đi ngang trên diện rộng

Hàng hoá - Tiêu dùng 27/02/2023, 10:03

Giá heo hơi hôm nay 27/2 đi ngang trên diện rộng

Giá heo hơi hôm nay 19/2: Giảm ở cả ba miền

Giá heo hơi hôm nay 19/2: Giảm ở cả ba miền

Hàng hoá - Tiêu dùng 19/02/2023, 08:16

Giá heo hơi hôm nay 19/2 sụt giảm cao nhất ở mốc 4.000 đồng/kg ở Nghệ An.

Giá heo hơi hôm nay 18/2: Giữ ổn định

Giá heo hơi hôm nay 18/2: Giữ ổn định

Hàng hoá - Tiêu dùng 18/02/2023, 08:04

Giá heo hơi hôm nay 18/2 không có biến động mới.

Giá heo hơi hôm nay 12/2: Tăng giảm không đồng nhất

Giá heo hơi hôm nay 12/2: Tăng giảm không đồng nhất

Hàng hoá - Tiêu dùng 12/02/2023, 08:01

Giá heo hơi hôm nay 12/2 dao động trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 11/2: Biến động trái chiều ở 3 miền

Giá heo hơi hôm nay 11/2: Biến động trái chiều ở 3 miền

Hàng hoá - Tiêu dùng 11/02/2023, 08:34

Giá heo hơi hôm nay 11/2 tăng giảm trái chiều ở 3 miền.