Topic : giá hợn lơi

Giá heo hơi hôm nay 2/2: Các vùng tăng giảm không đều

Giá heo hơi hôm nay 2/2: Các vùng tăng giảm không đều

Hàng hoá - Tiêu dùng 02/02/2023, 08:50

Giá heo hơi hôm nay 2/2 tăng giảm không đồng nhất ở các vùng.