Hà Nội: Quy định mới về thẩm quyền duyệt giá khởi điểm đấu giá đất

Hà Nội: Quy định mới về thẩm quyền duyệt giá khởi điểm đấu giá đất

Bất động sản 05/05/2023, 06:28

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 07/2023 về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 15/10/2019...