Người dùng cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo và bẫy tín dụng 'đen'

Người dùng cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo và bẫy tín dụng 'đen'

Tài chính - Ngân hàng 19/03/2023, 08:07

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản có nhiều diễn biến phức tạp với nhiều phương thức,...