Topic : giá tiêu đen

Giá tiêu hôm nay 8/6: Tăng nhẹ ở một số địa phương

Giá tiêu hôm nay 8/6: Tăng nhẹ ở một số địa phương

Hàng hoá - Tiêu dùng 08/06/2022, 08:32

Giá tiêu hôm nay giao dịch trong khoảng từ 72.000 - 75.500 đ/kg.