Tập đoàn BRG: Ưu tiên thúc đẩy du lịch cao cấp

Tập đoàn BRG: Ưu tiên thúc đẩy du lịch cao cấp

Bất động sản 25/10/2022, 16:28

Năm 2022 đánh dấu những tín hiệu khởi sắc của ngành du lịch đang có những tín hiệu hồi phục khởi sắc với hàng loạt những sự kiện và chương trình quảng bá...