Quảng Bình: Đẩy nhanh giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024

Quảng Bình: Đẩy nhanh giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024

Tin nóng 24/05/2024, 08:15

Ngày 21/5/2024, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Công văn số 908/UBND-TH về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.

Phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023

Phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023

Tin nóng 28/10/2023, 09:48

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 173/NQ-CP ngày 27/10/2023 về việc phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách...

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn nước ngoài còn chậm

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn nước ngoài còn chậm

Tin nóng 29/06/2023, 07:43

Ước 6 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ kiểm soát chi nguồn vay nước ngoài đạt 27,4% (tương đương 3.251 tỷ đồng), tỷ lệ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài...

Thủ tướng thành lập 5 Tổ công tác đặc biệt về đầu tư công

Thủ tướng thành lập 5 Tổ công tác đặc biệt về đầu tư công

Doanh nghiệp 15/03/2023, 14:36

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 235/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc,...