Hải Phát Invest (HPX) giải thể công ty bất động sản sau chưa đầy một năm thành lập

Hải Phát Invest (HPX) giải thể công ty bất động sản sau chưa đầy một năm thành lập

Doanh nghiệp 14/03/2023, 10:33

Lý do được Hải Phát Invest đưa ra là thay đổi định hướng đầu tư.