Nhiều doanh nghiệp cắt giảm lao động vì thiếu đơn hàng

Nhiều doanh nghiệp cắt giảm lao động vì thiếu đơn hàng

Doanh nghiệp 09/04/2023, 08:45

Thị trường lao động quý I/2023 tiếp tục duy trì đà phục hồi. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại thực trạng nhiều doanh nghiệp ở một số ngành thâm dụng...