Từ ngày 24/10, cổ phiếu LHG chỉ được giao dịch phiên chiều

Từ ngày 24/10, cổ phiếu LHG chỉ được giao dịch phiên chiều

Chứng khoán 18/10/2022, 22:02

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) vừa ra quyết định chuyển cổ phiếu CTCP Long Hậu (HOSE: LHG) từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 24/10.