Topic : Góc nhìn

Góc nhìn CTCK: Xu hướng của thị trường khá 'khó chịu', các điểm mua mới nên chia thành nhiều phần

Góc nhìn CTCK: Xu hướng của thị trường khá "khó chịu", các điểm mua mới nên chia thành nhiều phần

Chứng khoán 14/03/2023, 21:15

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá hoạt động mua ròng của khối ngoại sẽ hỗ trợ thị trường trong giai đoạn này, tuy nhiên thị trường vẫn sẽ thiếu vắng...