Quý 1/2023: Dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 859.394 tỷ đồng

Quý 1/2023: Dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 859.394 tỷ đồng

Thương hiệu 25/04/2023, 17:19

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến 28/02/2023 dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 859.394 tỷ đồng.