Chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Tin nóng 25/04/2024, 07:20

Ngày 24/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, trọng tâm là phát triển kinh tế số.