Vinamilk khởi động 'Hành trình Net Zero 2050' với sự kiện trồng cây tại Hà Nội

Vinamilk khởi động 'Hành trình Net Zero 2050' với sự kiện trồng cây tại Hà Nội

Thương hiệu 27/02/2023, 09:20

Ngày 26/02/2022, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) và Báo Tài nguyên và Môi trường – cơ quan ngôn luận của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chính thức...