Dòng vốn gần 2.000 tỷ đồng chảy về hệ sinh thái Apax Holdings của Shark Thủy

Dòng vốn gần 2.000 tỷ đồng chảy về hệ sinh thái Apax Holdings của Shark Thủy

Doanh nghiệp 12/07/2022, 07:00

Vừa mới ra mắt được 1 năm, một công ty trong hệ sinh thái Apax Holdings là CTCP Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục đã huy động thành công gần 2.000 tỷ đồng...