KienlongBank vận hành chính thức hệ thống ngân hàng lõi mới hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng

KienlongBank vận hành chính thức hệ thống ngân hàng lõi mới hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng

Thị Trường 25/04/2023, 20:00

Khởi động từ cuối năm 2021, sau hơn 1 năm triển khai, Dự án chuyển đổi hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking) mới của Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) chính thức vận hành...