10 sự kiện nổi bật của hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2022

10 sự kiện nổi bật của hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2022

Tài chính - Ngân hàng 28/12/2022, 10:28

Chiều 27/12, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức họp báo tổng kết các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, nhấn mạnh 10 sự kiện nổi bật của hệ thống KBNN năm 2022.