VnFinance
Thứ tư, 28/12/2022, 10:28 AM

10 sự kiện nổi bật của hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2022

Chiều 27/12, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức họp báo tổng kết các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, nhấn mạnh 10 sự kiện nổi bật của hệ thống KBNN năm 2022.

Tại cuộc họp báo, lãnh đạo KBNN cho biết, năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp về địa chính trị, khủng hoảng năng lượng, lạm phát thế giới tăng cao, xu hướng tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ, tài khóa và hậu quả của đại dịch COVID-19 dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, hệ thống KBNN đã hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2022, với 10 sự kiện tiêu biểu sau:

1. Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 455/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.

Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 với mục tiêu xây dựng KBNN tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới đồng bộ cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN), ngân quỹ nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn cho NSNN.

Bà Trần Thị Huệ - Phó Tổng Giám đốc KBNN khẳng định năm 2022, hệ thống KBNN đãhoàn thành tốt chương trình công tác.

2. Triển khai thành công mô hình thanh toán điện tử liên ngân hàng tập trung và liên thông các hệ thống công nghệ thông tin.

Năm 2022, mô hình thanh toán điện tử liên ngân hàng tập trung đã được triển khai thành công trên phạm vi toàn hệ thống KBNN. Việc triển khai diện rộng mô hình thanh toán điện tử liên ngân hàng tập trung là bước cải tiến lớn trong công cuộc hiện đại hóa của ngành tài chính nói chung, hệ thống KBNN nói riêng.

3. Xây dựng và triển khai ứng dụng thành công trên phạm vi toàn quốc Chương trình kiểm soát chi đầu tư.

KBNN đã xây dựng và triển khai trên toàn quốc Chương trình kiểm soát chi đầu tư để thực hiện kiểm soát, thanh toán các dự án đầu tư công theo phương thức điện tử. Qua đó, số liệu giải ngân vốn đầu tư công được khai thác một cách kịp thời, chủ động tại mọi thời điểm, là cơ sở quan trọng để đánh giá tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của các bộ, ngành, địa phương một cách công khai, minh bạch, phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính và các cấp chính quyền địa phương, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

4. Mở rộng phối hợp thu NSNN và thanh toán song phương điện tử với các NHTM; đẩy mạnh thu phí, lệ phí, thu phạt qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Trong năm 2022, KBNN đã triển khai mở tài khoản chuyên thu NSNN và ký thỏa thuận hợp tác phối hợp thu NSNN, thanh toán song phương điện tử với 5 NHTM, nâng tổng số NHTM mà KBNN mở tài khoản chuyên thu lên thành 20 NHTM, qua đó hiện đại hóa phương thức thu NSNN; tăng cường trao đổi thông tin, cung cấp thông tin số liệu thu NSNN phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp.

Đồng thời, KBNN đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan đẩy mạnh thu phí, lệ phí và thu phạt trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp ngân sách, góp phần tập trung nhanh nguồn thu vào NSNN, góp phần cùng với ngành thuế thực hiện thu NSNN vượt dự toán năm 2022 với tỉ lệ cao.

5. Hoàn thành công tác tổng hợp, lập Báo cáo quyết toán NSNN và Báo cáo Tài chính nhà nước năm 2020 trình Bộ Tài chính trình Chính phủ báo cáo Quốc hội.

Báo cáo quyết toán NSNN năm 2020 đã được Quốc hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành cao, đạt tỉ lệ 90,96%.

Báo cáo tài chính Nhà nước toàn quốc năm 2020 cũng đã được tổng hợp và trình cấp thẩm quyền theo đúng thời hạn quy định. Trong đó thực hiện rà soát, bổ sung số liệu tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, nước sạch nông thôn do huyện quản lý; tiếp tục cập nhật số liệu tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ của cấp tỉnh và trung ương; tổng hợp đầy đủ thông tin tài chính của các đơn vị đặc thù; cải thiện nội dung phân tích và đánh giá một số chỉ tiêu quan trọng trên báo cáo.

Năm 2022, KBNN đã xây dựng và triển khai ứng dụng thành công trên phạm vi toàn quốc Chương trình kiểm soát chi đầu tư.
Năm 2022, KBNN đã xây dựng và triển khai ứng dụng thành công trên phạm vi toàn quốc Chương trình kiểm soát chi đầu tư.

Năm 2022, KBNN đã xây dựng và triển khai ứng dụng thành công trên phạm vi toàn quốc Chương trình kiểm soát chi đầu tư.

6. Duy trì cung cấp 100% thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4, đạt tỷ lệ 100% thuộc đối tượng tham gia DVCTT; hoạt động giao dịch với KBNN 24/7 đạt trên 99%.

Việc áp dụng DVCTT đã giúp các đơn vị sử dụng NSNN tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại, đặc biệt ở các địa phương miền núi, vùng sâu vùng xa, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Qua DVCTT, lãnh đạo KBNN các cấp có thể kiểm tra, giám sát được tình trạng xử lý các hồ sơ kiểm soát chi qua các báo cáo thống kê trên cổng dịch vụ công; từ đó, làm tăng tính trách nhiệm của cán bộ kiểm soát chi trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

7. Triển khai thí điểm thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông theo ủy quyền của các đơn vị sử dụng ngân sách tại KBNN Hà Nội, KBNN thành phố Hồ Chí Minh.

KBNN đã xây dựng và triển khai thí điểm thành công thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông theo ủy quyền của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Đối với đơn vị sử dụng ngân sách, hàng tháng các đơn vị sử dụng ngân sách không phải gửi yêu cầu thanh toán đối với các khoản chi điện và viễn thông, KBNN tự động thanh toán theo ủy quyền của đơn vị, do đó giảm thiểu chi phí và cải cách thủ tục hành chính.

8. Quản lý ngân quỹ Nhà nước an toàn, hiệu quả, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các khoản thanh toán, chi trả của NSNN.

Thông qua hệ thống tài khoản thanh toán tập trung, số dư ngân quỹ nhà nước từ địa phương được tập trung toàn bộ về trung ương và gửi tại Ngân hàng Nhà nước giúp KBNN chủ động trong công tác điều hành ngân quỹ nhà nước, đảm bảo khả năng thanh khoản, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các khoản thanh toán, chi trả của NSNN và các đơn vị giao dịch.

Tính đến 12/2022, KBNN đã tiếp tục nộp vào ngân sách trung ương 1.200 tỷ đồng từ thu hoạt động quản lý ngân quỹ Nhà nước.

9. KBNN tiếp tục đứng ở vị trí thứ 2 trong số các đơn vị thuộc khối tổng cục thuộc Bộ Tài chính về việc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.

Năm 2022 KBNN tiếp tục giữ vị trí thứ 2 trong số các đơn vị thuộc khối tổng cục thuộc Bộ Tài chính thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của hệ thống KBNN trong năm 2022 đạt tỷ lệ 94,5%.

10. Ban hành quyết định và triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống KBNN đến năm 2025.

KBNN đã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống KBNN đến năm 2025 theo Quyết định số 1953/QĐ-KBNN ngày 29/4/2022 của Tổng Giám đốc KBNN.


Ra Tết liệu có còn cơ hội gửi tiền lãi suất cao?
Ra Tết liệu có còn cơ hội gửi tiền lãi suất cao?

Lãi suất tiền gửi có xu hướng giảm khi các ngân hàng làm việc trở lại sau Tết Nguyên đán.

Thị trường vàng tuần qua: Giá vàng tăng sát ngày vía Thần Tài, thế giới quay đầu giảm do một số yếu tố bất lợi
Thị trường vàng tuần qua: Giá vàng tăng sát ngày vía Thần Tài, thế giới quay đầu giảm do một số yếu tố bất lợi

Vàng thế giới đã tăng 300 USD kể từ tháng 11/2022, tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng, đây chỉ là khởi đầu cho một sự điều chỉnh lớn hơn.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 29/1: Đồng USD tiếp tục lao dốc
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 29/1: Đồng USD tiếp tục lao dốc

Đồng USD hôm nay đã giảm về dưới mốc 102 với Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền...

Giá vàng hôm nay (28/1) tiếp đà giảm
Giá vàng hôm nay (28/1) tiếp đà giảm

Áp lực chốt lời và đồng USD mạnh hơn tiếp tục tạo áp lực khiến giá vàng hôm nay đi xuống.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/1: Đồng USD trên thế giới tiếp đà tăng
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/1: Đồng USD trên thế giới tiếp đà tăng

Diễn biến tỷ giá USD tuần vừa rồi cho thấy, chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Năm 2023, ngân hàng nào sẽ được ''ưu tiên'' về room tín dụng?
Năm 2023, ngân hàng nào sẽ được ''ưu tiên'' về room tín dụng?

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ ưu tiên cấp room tín dụng cao hơn cho các ngân hàng có cơ cấu tín dụng lành mạnh, tham gia tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/1: Đồng USD tăng nhẹ
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/1: Đồng USD tăng nhẹ

Diễn biến tỷ giá USD tuần vừa rồi cho thấy, chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) dừng ở mức 101,82 điểm, chốt phiên ngày 25/1 với mức tăng nhẹ 0,18%.

Thị trường tuyển dụng ngân hàng sôi động đầu năm, một nhà băng tìm thêm hơn 400 nhân sự
Thị trường tuyển dụng ngân hàng sôi động đầu năm, một nhà băng tìm thêm hơn 400 nhân sự

Không chỉ ngân hàng lớn mà cả các ngân hàng nhỏ cũng đang đẩy mạnh hoạt động tuyển dụng. Hàng trăm cơ hội việc...

Điều gì đón chờ các ngân hàng hậu cuộc đua lãi suất huy động?
Điều gì đón chờ các ngân hàng hậu cuộc đua lãi suất huy động?

Cuối 2022, mặc dù đã có yêu cầu khống chế lãi suất tiết kiệm dưới mức 9,5%, song thực tế khảo sát lại cho thấy vẫn có một...

Agriseco: lạm phát không phải thách thức lớn trong năm 2023, NHNN có dư địa nới lỏng dần chính sách tiền tệ
Agriseco: lạm phát không phải thách thức lớn trong năm 2023, NHNN có dư địa nới lỏng dần chính sách tiền tệ

Agriseco nhận định lạm phát 2023 sẽ trong mức kiểm soát 4,5% theo mục tiêu của Chính phủ đề ra, tạo dư địa Ngân hàng Nhà nước nới lỏng dần chính sách tiền tệ.

Năm Quý Mão, lãi suất cho vay sẽ diễn biến như thế nào?
Năm Quý Mão, lãi suất cho vay sẽ diễn biến như thế nào?

Theo nhóm phân tích của FiinGroup và Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng mặt bằng lãi suất trong nước khó có thể giảm trong năm 2023.

Giá vàng hôm nay (25/1) tiếp đà tăng nhẹ
Giá vàng hôm nay (25/1) tiếp đà tăng nhẹ

Đồng USD suy yếu trong bối cảnh thị trường đặt cược vào việc Fed sẽ tăng lãi suất 25 điểm phần trăm đã hỗ trợ giá vàng hôm nay tiếp đà đi lên.

Giá vàng thế giới tăng cao nhất 9 tháng, hướng tới ngưỡng 1.940 USD/ounce
Giá vàng thế giới tăng cao nhất 9 tháng, hướng tới ngưỡng 1.940 USD/ounce

Giá vàng đã đạt mức cao nhất trong 9 tháng trong phiên giao dịch tại thị trường New York vào thứ Ba, 23/1 tức rạng sáng ngày 24/1 theo giờ Việt Nam.

'An toàn hệ thống của các tổ chức tín dụng là trọng tâm điều hành'
"An toàn hệ thống của các tổ chức tín dụng là trọng tâm điều hành"

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh: Một trong những trọng tâm trong điều hành là đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Nhiều người dự định ra Tết có tiền nhàn rỗi sẽ gửi tiết kiệm ngân hàng
Nhiều người dự định ra Tết có tiền nhàn rỗi sẽ gửi tiết kiệm ngân hàng

Sau Tết là thời điểm lượng tiền nhàn rỗi khá lớn trong dân cư, gồm tiền thưởng, tiền dư dả không chi tiêu hết trong dịp nghỉ lễ.

'Soi' lương giới banker: Nhân viên nhận từ 500-700 USD, sếp cấp trung có thể lên tới 25.000 USD
"Soi" lương giới banker: Nhân viên nhận từ 500-700 USD, sếp cấp trung có thể lên tới 25.000 USD

Mức lương thấp nhất trong ngành ngân hàng thuộc về bộ phận Dịch vụ khách hàng, nhân viên có kinh nghiệm nhưng chưa lên quản lý được trả lương ở mức 500 - 1.200 USD/tháng.

Ngân hàng chỉ nên tháo gỡ khó khăn cho các dự án BĐS có giá hợp lý”
Ngân hàng chỉ nên tháo gỡ khó khăn cho các dự án BĐS có giá hợp lý”

Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng, chỉ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đã đầy đủ tính pháp lý và có hiệu quả, giá phải hợp...

Tâm điểm của thị trường hàng hóa năm 2023 sẽ là VÀNG?
Tâm điểm của thị trường hàng hóa năm 2023 sẽ là VÀNG?

Mặc dù có một số khoảng thời gian biến động thất thường song giá vàng dự kiến sẽ tăng lên mức cao kỷ lục trên 2.000 USD/ounce trong năm nay...

Đồng USD đang “bẫy” các nhà đầu tư?
Đồng USD đang “bẫy” các nhà đầu tư?

Đồng USD đang giảm nhanh chóng từ mức cao nhất chạm tới vào năm 2022 và vẫn chưa chắc chắn sẽ tiếp tục giảm hay tăng trở lại, nhưng tốc độ...VnFinance