Chủ tịch FPT Trương Gia Bình: Chúng tôi có niềm tin sâu sắc vào blockchain và metaverse

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình: Chúng tôi có niềm tin sâu sắc vào blockchain và metaverse

Doanh nghiệp 19/10/2022, 14:58

Ông Trương Gia Bình và các đại biểu tham dự Hội nghị thượng đỉnh blockchain việt Nam khẳng định tầm quan trọng của blockchain cũng như các ứng dụng của công nghệ này.