SHB hỗ trợ xây 100 ngôi nhà giúp đỡ các hộ nghèo tỉnh Điện Biên

SHB hỗ trợ xây 100 ngôi nhà giúp đỡ các hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Thương hiệu 17/05/2023, 17:05

Hưởng ứng lễ phát động làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên, SHB đã ủng hộ 5 tỷ đồng, góp phần chung tay hoàn thành mục...