Novaland đạt được thoả thuận hoán đổi cổ phần lấy trái phiếu với nhà đầu tư nước ngoài

Novaland đạt được thoả thuận hoán đổi cổ phần lấy trái phiếu với nhà đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp 25/02/2023, 08:59

Theo thỏa thuận, Dallas Vietnam Gamma Ltd sẽ nhận một phần vốn góp/cổ phần trong hai công ty thành viên của Novaland là Công ty TNHH...