Topic : hoãn nợ

Tin ngân hàng ngày 27/4: Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn

Tin ngân hàng ngày 27/4: Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn

Tài chính - Ngân hàng 27/04/2023, 11:47

BIDV hợp tác chiến lược với Edmond de Rothschild; Ngân hàng Bản Việt đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 10% trong năm 2023; Agribank dự kiến được tăng vốn hơn 17.000 tỷ đồng…

Tin ngân hàng ngày 31/3: Phát hiện nhiều sai phạm về bảo hiểm liên kết với ngân hàng

Tin ngân hàng ngày 31/3: Phát hiện nhiều sai phạm về bảo hiểm liên kết với ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng 31/03/2023, 12:13

MSB xác nhận "không loại trừ khả năng nhận sáp nhập thêm ngân hàng khác"; Doanh nghiệp có thể được giãn, hoãn nợ ngân hàng; Vietbank ưu đãi lãi suất vay cho doanh nghiệp…