MB đang đổ tiền vào ngành nào nhiều nhất?

MB đang đổ tiền vào ngành nào nhiều nhất?

Tài chính - Ngân hàng 05/05/2023, 11:57

Trong 3 tháng đầu năm, ngân hàng MB tập trung cho vay vào bán buôn, bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo,... Đặc biệt, dù lãi khủng trong quý 1/2023...