Sắp diễn ra Hội nghị về phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ

Sắp diễn ra Hội nghị về phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ

Tin nóng 22/11/2022, 07:49

Ngày 26/11 tới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chủ trì Hội nghị công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị...